لینک های دسترسی

زد و خورد های پراگنده در شهر صدر با وجود متارکه


اردوي ايالات متحده در عراق ميگويد که سه مرد مسلح را که بر گزمه امريکا در شهرصدر بغداد با وجود آتش بس در منطقه حمله ميکردند کشته است.

مامورين ايالات متحده گزارش ميدهند که چندين حادثه بروز يکشنبه و صبح امروز دوشنبه بوقوع پيوست.

باشندگان شهر صدر ميگويند که شهر از زمان اعلام آتش بس توسط حکومت بروز شنبهآ نسبتا آرام بوده است.

متارکه از طريق مذاکره بين گروه عمده سياسي مربوط شيعيان و نمايندگان مقتدا الصدر، ملاي شيعيه ایجاد گردید.

سنگر تندروان مقتدالصدر در شهر صدر موجود بوده و جنگ در منطقه باعث کشته شدن صد ها نفر از ماه مارچ به اين طرف گرديده است - زمانيکه نوري المالکي صدراعظم عراق سرکوبي جناح شيعيان مسلح را دستور داده بود.

XS
SM
MD
LG