لینک های دسترسی

نشست حامد کرزی با دهاقین افغانستان


حامد کرزی، ریس جمهور افغانستان بروز سه شنبه طی محفلی در قصر ریاست جمهوری، با صد ها تن از دهاقین این کشور در رابطه به ازدیاد غله جات در افغانستان صحبت نمود.

ریس جمهور کرزی از دهقانان خواست که بعد از این نگذارند ریس جمهور مجبور گردد کشور شان، علاوه بر ضروریات دیگر در افغانستان، مواد غذایی را نیز از جامعه جهانی تقاضا نماید.

ریس جمهور کرزی ضمن یاد آوری از کاهش مواد مخدر در بعضی ولایات افغانستان، از کمک مالی ۵۱ ملیارد دالری که جامعه جهانی در کنفرانس پاریس به افغانستان تعهد خواهد نمود، نیز خبر داد.

ریس جمهور اضافه نمود که دو نیم ملیارد دالر دیگر را در سه سال آینده در جهت مصارف سکتور زراعت از کشور های کمک کننده درخواست نموده است، تا در آینده بخش این کشور به سوی خود کفایی سوق داده شود.

عبدلاحد، یکتن از دهاقین ولایت هلمند در این محفل به صدای امریکا گفت: "در حال حاضر در این ولایت مزارع کوکنار موجود است. اگر حکومت به دهاقین همکاری نماید، باشنده گان هلمند علاقمند به کشت خشخاش نمی باشند."

ریس جمهور افغانستان در این نشست از دهاقین خواست در مزارع شان غله جات مفید کشت نمایند تا این کشور در آینده دچار قلت مواد غذایی نگردد.

وی کشت کوکنار، تغیرات شدید اقلیمی و استفاده نادرست از منابع آب را یگانه دلیل کمبود مواد غذایی در این کشور عنوان نمود.

در سه دهه اخیر، به نسبت خشک سالی های دوامدار در افغانستان، زراعت صدمه زیادی را متقبل گردیده است.

XS
SM
MD
LG