لینک های دسترسی

چین: بیش از هژده هزار نفر در زير مخروبه ها گير مانده اند


مطبوعات دولتي چين مي گويد در زلزلهٌ شديد روز دوشنبه اضافه تر از هژده هزار نفر در در يک شهر چين در ايالت (سيخوان) در زير مخروبه ها گير مانده اند.

روزنامهُ سنهووا تلفات سه هزار و ششصد و بيست و نه نفر در شهر (مينينگ) را تائيد نموده که به اين ترتيب تعداد تلفات ناشي از زلزلهٌ هفت اعشاريه نه به مقياس ريکتر را به اضافه تر از دوازده هزار نفر بلند مي برد.

مينينگ در نزديک شهر (ونچووان) مرکز زلزله قرار دارد. اولين دسته از عمله نجات امروز سه شنبه به (ونچووان) رسيد.

در اين شهر اضافه از يکصد هزار نفر زيست مينمايند. تعداد تلفات در اين شهر هنوز معلوم نيست. گزارش اولي سينهووا حاکي بود که تعداد زياد مردم در زير مخروبه ها دفن هستند.

گزارش همچنان مشعر است که هفتاد فيصد سرک ها و پل ها در اين شهر تخريب گرديده و اين ساحه قابل دسترسي نيست.

اضافه تر از پنجاه هزار عسکر چيني جهت کمک و همکاري با کارگران امدادي به منطقه فرستاده شده اند، تا کساني را که زنده در زير مخروبه ها گير مانده اند نجات دهند.

XS
SM
MD
LG