لینک های دسترسی

مسافرت رئيس جمهور بش به شرق ميانه


رئيس جمهور بش امروز سه شنبه جهت پيگيري موافقهٌ براي مذاکره بر صلح بين اسرائيل و فلسطين وارد شرق ميانه مي گردد.

رئيس جمهور بش روز چهارشنبه وارد اسرائيل خواهد شد. اين دومين سفر وي از ماه جنوري تا کنون به شرق ميانه ميباشد.

وي اميدوار است تا بتواند مذاکرات صلح را بين اسرائيل و فلسطيني ها که سال قبل در کنفرانس شرق ميانه درشهر اناپولس ايالت مريلند روي آن صحبت بعمل آمد، دوباره آغاز نمايد.

رئيس جمهور بش با ايهود المرت صدراعظم اسرائيل ملاقات مينمايد. وي همچنان در اين سفر پنج روزه به مصر و عربستان سعودي مسافرت خواهد کرد.

هنگام اقامتش در مصر قرار است رئيس جمهور بش با محمود عباس رهبر فلسطيني ها ملاقات نمايد. آقاي بش مي خواهد قبل از ختم رياست جمهوري اش سرحدات فلسطين تعين گردد.

ايجاد دو کشور اسرائيل و فلسطين در پهلوي همديگر نقطهٌ تمرکز استراتيژي وي مي ميباشد.

XS
SM
MD
LG