لینک های دسترسی

زلزله چين: تعداد تلفات به ۱۵۰۰۰ بلند رفته است


چين براي مصيبت رسيدگان زلزله کمک پرتاب ميکند، تعداد تلفات به ۱۵۰۰۰ بلند رفت.

قواي نظامي چين براي مصيبت رسيدگان زلزله در دهکده هاي دور دست ولايت سيچوان مواد غذائي و ادويه پرتاب ميکند.

ولي براي هزاران نفري که در زير مخروبه ها و گل ولاي عمارات مکاتب و خانه ها گير مانده اند وقت زيادي باقي نمانده است.

سينهوا، آژانس خبرگزاري رسمي چين ميگويد هفت هليکوپتر تدارکات را بمنطقۀ ونچوان، مرکز زلزله بشدت هفت اعشاريه نه و چند منطقۀ اطراف آن، پرتاب کرد.

مقامات ميگويند در شهر ينگ شيو در مرکز زلزله وضع بدتر از توقع است. يک مقام محلي بسينهوا گفت از ده هزار باشندۀ شهر، صرف ۲۳۰۰ نفر جان بسلامت بردند.

چين تعداد تلفات رسمي زلزله را به ۱۵ هزار نفر بلند برد.

مقامات توقع دارند وقتي عملۀ نجات بمناطق شديداً صدمه زده رفته و بکاوش آغاز نمايند، اين رقم بلندتر برود. مقامات تخمين ميکنند که در حدود ۴۰ هزار نفر ديگر يا مدفون و يا مفقودالاثر هستند.

XS
SM
MD
LG