لینک های دسترسی

قصر سفيد ميگويد در مذاکرات ذروی با ايران تضمينات امنيتی داده نميشود


قصر سفيد ميگويد در مذاکرات با ايران روي پروگرام ذروي مورد منازعۀ آن کشور تضمينات امنيتي تحت غور قرار ندارد.

گوردن جاندرو، سخنگوي قصر سفيد که معيت جورج بش رئيس جمهور را در سفر بشرق ميانه دارد، در اسرائيل بصداي امريکا گفت که بهترين راۀ تضمين امنيت براي ايران متوقف ساختن تهديد امحاي اسرائيل از نقشۀ جهان و متوقف ساختن اقدامات بي ثبات سازي عراق، افغانستان و لبنان خواهد بود.

قبلاً امروز، سرگي لڤروف، وزير خارجۀ روسيه از قدرت هاي جهان تقاضا کرد تا جهت کمک در راۀ حل و فصل وضع ذروي ايران، به آن کشور تضمينات امنيتي فراهم گردد.

لڤروف گفت اين قدرت ها همچنان بايد تضمين نمايند که تهران در مذاکرات شرق ميانه موقف بهتري داشته باشد.

آلمان و پنج عضو دائمي شوراي امنيت ملل متحد، يعني ايالات متحده، برتانيه، فرانسه، روسيه و چين روي خاتمه بخشيدن بفعاليت هاي حساس ذروي ايران مذاکره ميکنند.

XS
SM
MD
LG