لینک های دسترسی

انفجارات مهلک در جيپور هند هشتاد نفر را هلاک ساخت


يک روز بعد از يک سلسله انفجارات بم در ايالت غربي راجستان هند که باعث قتل حد اقل ۸۰ نفر و جراحات بيش از ۲۰۰ تن ديگر شد، شهرهاي عمدۀ آن کشور بحالت آماده باش قرار گرفته است.

بروز سه شنبه ظرف ۱۲ دقيقه هفت بم در جيپور، مرکز ايالت راجستان منفجر شد. اين حملات در وقت رخصتي مامورين و کارمندان در نزديک يک معبد هندو ها و چندين بازار مزدحم رخ داد.

امروز در جيپور جاده ها متروک بود و مقامات دران شهر توريستي قيود يک روزه را بر گشت و گزار وضع کردند.

پوليس کوشش ميکند از هرنوع برخورد بين اکثريت هندوها و اقليت مسلمانان جلوگيري کند. پوليس حد اقل دو نفر را براي استنطاق توقيف کرده است.

XS
SM
MD
LG