لینک های دسترسی

انتظار ميرود ميانجی های عرب توافق روی بحران لبنان را تکميل کنند


انتظار ميرود ميانجي هاي عرب امروز توافقي را بمنظور خنثي ساختن بحراني تکميل کنند که به تقريباً يک هفته خشونت هاي مهلک فرقوي منجر گرديد.

يک هيئت جامعۀ عرب ديروز بمنظور ميانجي گري براي خاتمه بخشيدن به شش روز جنگ بين تندروان حزب الله و مليشياهاي طرفدار حکومت، با رهبران حکومت و اعضاي گروۀ تحت رهبري حزب اللهء مخالف حکومت در بيروت ملاقات کرد.

همچنان بروز چهارشنبه، حکومت بهره مند از حمايت ايالات متحده در لبنان تصميمي را منسوخ قرار داد که باعث خشم حزب الله و خشونت فرقوي گرديده بود.

حزب الله تقاضا کرده بود که حکومت تصميم خود را مبني بر برکنار کردن يک آمر امنيت تحت الحمايۀ حزب اللهء ميدان هوائي بيروت و همچنان تحقيقات شبکۀ مخابراتي آن گروه برگرداند.

حزب الله همچنان ميخواهد قبل از ختم احتجاج که باعث مسدود شدن راه ها در بيروت و انسداد ميدان هوائي گرديده، ائتلاف حاکم لبنان مذاکرات سياسي را آغاز نمايد.

XS
SM
MD
LG