لینک های دسترسی

مقامات افغاني: حد اقل ۹ تندرو کشته شد.


مقامات افغاني ميگويند در يک سلسله تصادمات، حملات هوائي و انفجارات بم حد اقل يک نفر ملکي و کم از کم نه تندرو کشته شدند.

امروز در ولايت قندهار بمي که بيک بايسکل بسته شده بود، حين عبور يک موتر پوليس از محل از فواصل دور منفجر ساخته شد. پوليس ميگويد اين انفجار يک کودک را هلاک و يک نفر ملکي ديگر را مجروح ساخت.

تا بحال کسي ادعاي مسؤليت نکرده ولي قندهار يک سنگر طالبان است.

در ولايت فراه، قواي نظامي افغانستان ميگويد در جريان يک عمليات مشترک قواي نظامي افغانستان و بين المللي بروز جمعه در يک حملۀ هوائي حد اقل هفت تندرو کشته شدند.

در يک واقعۀ جداگانه، قواي نظامي ايالات متحده ميگويد در يک عمليات در ولايت خوست، که هدف آن جنگجويان طالب بود، چندين تندرو کشته شدند.

XS
SM
MD
LG