لینک های دسترسی

جورج بش و يوسف رضا گيلانی به ادامه جنگ عليه دهشت افگنی مصمم اند


جورج بش رئيس جمهور ايالات متحده و يوسف رضا گيلاني صدراعظم پاکستان ميگويند آنها مصمم اند که جنگ عليه دهشت افگني را ادامه دهند.

اين اولين ملاقات رئيس جمهور امريکا با صدر اعظم پاکستان بود و هردو رهبر تعهد سپردند که همکاريها در مورد جنگ عليه دهشت افگني را ادامه دهند.

بش: "صدر اعظم و من واضحاً، در مورد ميل و آرزوي مشترک در مورد حراست و نگهداري خود ما و ديگران از آنهائي که در پي ضرر رسانيدن اند، صحبت نموديم. من ميخواهم از پشتيباني مداوم و نيروي شخصيت و فهم و درک شما در مورد مشکلاتي که ما با آن روبرو هستيم، اظهار امتنان نمايم."

در حاليکه مامورين استخباراتي ايالات متحده به اين نظر اند که دهشت افگنان القاعده قسمت بيشتر آن تشکيلات را در مناطق قبايل در امتداد سرحد افغانستان تجديد دوباره نموده است، پاکستان در جنگ عليه دهشت افگني متفق مهمي تلقي ميگردد.

آقاي گيلاني صدر اعظم پاکستان که در انتخابات پارلماني، ايتلافي را که از پرويز مشرف رئيس جمهور آنکشور پشتيباني مينمود قاطعانه شکست داده و زمام امور را بدست گرفت، به اميد خاتمه بخشيدن حملات در داخل کشور، با سران قبايلي در امتداد سرحد مذاکرات را شروع نموده است.

ماموريت بش، مخالفتش را با اين حرکت اظهار نموده که، واشنگتن معتقد است توافقاتي که توسط پرويز مشرف رئيس جمهور قبلاً صورت گرفته بود، به القاعده اجازه داد که خود را دوباره تنظيم نمايد.

اين هر دو رهبردر صحبت شان با خبرنگاران در تفرجگاه شرم الشيخ در کنار بحيرۀ احمر قبل از گردهم آئي اقتصادي جهاني، در مورد مذاکرات با رهبران قبايل، بطورعلني چيزي نگفتند.

صدر اعظم گيلاني گفت حکومت جديد مصمم است به خشونت هائيکه سال گذشته سبب مرگ بينظير بوتو رهبر مخالفين پاکستان گرديد، پايان بخشد.

گيلاني: "حکومت ما در جنگ با دهشت افگني و تندگرائي متعهد است. اين بر عليه انسانيت است. اين، حرکت در مقابل جهان است و من رهبر بزرگم بينظير بوتو را به سبب دهشت افگني از دست دادم. بنا برين من در جنگ عليه تند گرائي و دهشت افگني، تعهد مي سپارم و در پهلوي جهانيان قرار ميگيرم."

صدر اعظم گيلاني و رئيس جمهور بش همچنان مسائل مربوط به بحران غذائي جهاني را مورد بحث قرار دادند. آقاي بش گفت کمک به افغانستان که گندم مورد نيازش را خودش توليد نمايد، قسمتي از فشار بالاي بخش زراعت پاکستان را کاهش خواهد بخشيد.

XS
SM
MD
LG