لینک های دسترسی

نواسه بزرگ الیزابت دوم، ملکه برتانیه، ازدواج کرد


نواسه بزرگ الیزابت دوم، ملکه برتانیه، طی مراسمی خصوصی در قصر وندزر، با نامزد کانادایی اش اتوم کیلی، ازدواج کرد.

پیتر فیلیپ و اتوم کیلی بروز شنبه در کلیسای سنت جورج که در سال 1500 اعمار گردیده است و در این قصر واقع است، در مقابل 330 مهمان که شامل ملکه شاهزاده فیلیپ چارلز و مادر داماد (شاهدخت ان) میگردید، ازدواج نمودند.

بعد از ختم مراسم، عروس و داماد محل را با گادی ترک گفتند. لباس عروس توسط ساسی هالفورد، طراحی شده بود و تاج عروس از جانب خوشویش، شاهدخت ان، به وی داده شده بود.

XS
SM
MD
LG