لینک های دسترسی

طی گلوله باری در سرحد کشمير يک عسکر هند کشته شد


مامورين نظامي هند ميگويند که يک عسکر آنکشور امروز دوشنبه در جريان تبادله اتش در سرحد منطقه مورد منازعه کشمير کشته شده است.

دگروال اس دي گوسوامي ميگويد اين معلوم نيست که آيا گلوله باري از جانب تندرواني که به کشمير مخفيانه داخل شده اند صورت گرفته است يا از جانب عساکر پاکستان.

اما وي علاوه کرد که عساکر هندي از خويشتن داري کار گرفته و پاکستان را مسوول اين گلوله باري خواندند.

دگر جنرال عطار عباس اين اتهامات را رد کرده گفت که از جانب کشمير پاکستان گلوله باري صورت نگرفته است.

قبلا در همين ماه، مامورين نظامي هند، اعتراضات رسمي ايرا عليه پاکستان انجام داده و اردوي انکشور را متهم کردند که اکثرا از آتش بس تخطي ميکند.

مامورين هندي ادعا کردند که عساکر شان در دو واقعه اي جداگانه تحت گلوله باري شديد از آنطرف سرحد قرار گرفتند.

XS
SM
MD
LG