لینک های دسترسی

محکمه پاکستان زرداری را در اتهام قاچاق مواد مخدر، برائت داد


محکمه پاکستان رئيس حزب برسراقتدار آنکشور را در اتهام قاچاق مواد مخدر برائت داد.

وکيل مدافع آصف علي زرداري، رئيس حزب برسر اقتدار پاکستان، موکل خود را از قضيه اي ده سال قبل قاچاق مواد مخدر بري الزمه ساخت.

لطيف خوسه به خبرنگاران امروز دوشنبه گفت محکمه اي که در شهر لاهور واقع است، زرداري و يک مرد ديگر را بخاطر نداشتن اسناد برائت داده است.

زرداري، شوهر بينظير بوتو صدر اعظم فقيد پاکستان در سال ۱۹۹۶ از جانب حکومت نواز شريف صدر اعظم وقت، به قاچاق مواد مخدر متهم گرديده بود.

در هفته هاي اخير، محاکم زرداري را از چندين قضيه جنائي به شمول توطئه قتل مرتضي بوتو، خسر بره اش که در سال ۱۹۹۶ بضرب گلوله پوليس کشته شد، برائت دادند. وکيل مدافع وي ميگويد که هيچ قضيه اي ديگر عليه زرداري وجود ندارد.

XS
SM
MD
LG