لینک های دسترسی

حملات هوائی اسرائيل يک پسر سيزده سالهٌ و يک مرد فلسطينی را کشت


کارگران طبي فلسطيني مي گويند دو حملهٌ هوائي اسرائيل بر باريکهٌ غزه باعث کشته شدن يک پسر سيزده سالهٌ و يک مرد فلسطيني گرديده است.

کارگران طبي مي گويند حد اقل يک فلسطيني ديگر در حملهٌ امروز سه شنبه در منطقهٌ سرحد با اسرائيل زخمي گرديده است.

قواي نظامي اسرائيل مي گويد هدف حملهٌ اول گروهي بود که يک راکت را بصوب اسرائيل پرتاب نمود.

و حملهٌ دوم بر شورشياني بعملآمد که مواد منفجره را در نزدکي ديواري جا داده بودند که از طرف اسرائيل در امتداد سرحد باريکهٌ غزه اعمار گرديده است.

شورشيان وفادار به گروه حماس از ماه جون سال گذشته ببعد يعني از زمانيکه گروه تندرو ، باريکهٌ غزه را تحت کنترول در آوردند، بر اسرائيل راکت شليک نموده اند.

XS
SM
MD
LG