لینک های دسترسی

قواي عراقي داخل شهر صدر، در نزديکي بغداد شده اند


قواي عراقي داخل شهر صدر، در نزديکي بغداد شده اند تا اين شهر را که نفوس آنرا اکثريت شيعيان ميسازند، تحت کنترول حکومت در آورند.

مقامات امنيتي عراق مي گويند صبح امروز سه شنبه عمليات صلح را در آنجا انجام دادند تا بکوشند منطقه را تحت کنترول در آورند.

يک سخنگوي قواي نظامي مي گويد صدها عسکر به مناطق مختلف شهر فرستاده شده است. وي مي گويد تا کنون از کدام خشونتي گزارش نشده است.

در شروع اين ماه بين حکومت عراق و شورشيان وفادار به مقتدالصدر رهبر تندرو، متارکهُ اعلان گرديد. ولي با وجود اين متارکه تصادمات پراگنده بين طرفين صورت گرفته است.

از ماه مارچ گذشته تا کنون در اثر جنگ ها در شهر صدر صدها تن تلف گرديده است.

XS
SM
MD
LG