لینک های دسترسی

رقبای سياسی لبنان توافقی را بمنظور خاتمه بخشيدن بحران امضا کردند


جناح هاي سياسي رقيب لبنان روي پلاني براي انتخاب يک رئيس جمهور جديد و حکومت وحدت، توافق کرده و بيک بحران ۱۸ ماهه خاتمه بخشيدند.

نمايندگان مخالفين حکومت، تحت رهبري حزب الله و حکومت بهره مند از پشتيباني غرب اين توافق را امروز پنج روز بعد از آغاز مذاکرات در دوحه، پايتخت قطر امضا کردند.

مقامات ميگويند بموجب اين توافق پارلمان بمنظور انتخاب جنرال ميشل سليمان، بحيث رئيس جمهور، بروز يکشنبه تشکيل جلسه خواهد داد.

او عهده اي را پر ميکند که از ماۀ نومبر باينطرف خالي بود. اين توافق خواستار يک کابينۀ ۳۰ عضوي جديد ميشود.

درين کابينه ۱۶ وزير براي حزب حاکم و ۱۱ وزير براي حزب مخالف اختصاص داده شده و سه وزير ديگر را رئيس جمهور تعيين خواهد کرد.

بموجب اين توافق براي انتخابات از قانون سال ۱۹۶۰ استفاده خواهد شد. اين توافق همچنان تقاضا ميکند که همۀ احزاب از وارد کردن اتهام خيانت ملي بهمديگر و استفاده از خشونت و اسلحه براي بدست آوردن اهداف سياسي خودداري کنند.

XS
SM
MD
LG