لینک های دسترسی

اوباما - قدم دیگری بسوی نامزدی ریاست جمهوری امریکا


سناتور بارک اوباما کاندید پیشتاز در انتخابات مقدماتی ایالات متحده با موفقیت اخیر، قدم دیگری بسوی نامزدی ریاست جمهوری این کشور نزدیک شد.

سناتور اوباما و طرفداران او شام سه شنبه بیستم ماه می انگیزه ای خوبی برای تجلیل داشتند: "ما به آیووا با اکثریت هئیت نمایندگان که از سوی اکثریت مردم امریکا انتخاب شده اند، بازگشتیم و شما ما را در موقف رسیدن به نامزدی ریاست جمهوری ایالات متحده قرار دادید."

اوباما خواست شب را در آیووا سپری کند، در ایالتی که او در اولین مبارزه ای انتخاباتی حزب دموکرات برای انتخابات سال 2008 برنده شد.

درعین زمان رقیب وی سناتور هیلری کلنتن در انتخابات مقدماتی کنتاکی برنده شد. نتایج آرای اخیر نشان میدهد که کلنتن در برابر اوباما در میان گروههای مختلف ازطبقه ای تعلیم یافته و سنین مختلف بر سناتوراوباما سبقت داشته است.

او به طرفداران خود گفت پیروزی وی نشانه ای اعتماد زیاد مردم نسبت وی است:

"شما هیچگاهی مرا ترک نکردید، زیرا شما میدانید که من هیچوقت منصرف نمی شوم. اما سناتور کلنتن هنوز در تلاش بدست آوردن شماری بیشتر نمایندگان در برابر سناتور اوباما قرار دارد و هم به نمایندگان فوق العاده، مقامات رسمی حزب و مقامات منتخب که اجازه ای دادن رأی را به هریک از کاندیدان در انجمن انتخابات نامزد ریاست جمهوری دارند، ضرورت دارد."

من سناتور اوباما و طرفداران او را ستایش میکنم. و زمانیکه ما برای نائل شدن به نامزدی به مبارزات ادامه میدادیم ، ما بطور مستقیم شاهد اتحاد حزب ما برای انتخاب ریاست جمهوری از حزب دموکرات در خزان امسال بودیم."

درعین حال، جان مککین، نامزد احتمالی ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه انتقادات خود را درمورد ادعای اوباما ادامه داده میگوید: " اگر او انتخاب شود، مذاکرات با ایران و سایر مخالفین، ایالات متحده را بدون قید و شرط بتعویق خواهد انداخت."

اوباما در پاسخ اظهار میدارد که او واضحا به ایران اخطار داده است، لیکن معتقد است که دیپلوماسی طریق مناسب میباشد.

XS
SM
MD
LG