لینک های دسترسی

پوليس اسرائيل بارابطه به تفتيش فساد اداري از اولمرت تحقيق کرد.


پوليس اسرائيل منحيث بخشي از تحقيقات قضيۀ فساد اداري عليۀ ايهود اولمرت، صدراعظم، براي دومين بار در طول ماۀ جاري از او استنطاق کرد.

اين مستنطقين ضد تقلب امروز براي تقريباً يک ساعت با آقاي اولمرت در اقامتگاهش در بيت المقدس ملاقات کردند. پوليس جزئياتي را افشا ننمود.

مدعي العمومان آقاي اولمرت را متهم ميکنند که قبل ازانکه صدراعظم اسرائيل شود، از موريس تلنسکي، سرمايه دار امريکائي صدها هزار دالر پول نقد اخذ کرده بود. پوليس بتاريخ دوم ماۀ مي در مورد اين ادعاها از صدراعظم سؤال کرده بود.

پوليس کوشش ميکند دريابد که آيا آقاي اولمرت در بدل اين پول کاري را بنفع تلنسکي انجام داده است يانه. اما آقاي اولمرت و تلنسکي ميگويند اين وجوه اعانۀ مشروع براي مبارزات انتخاباتي رهبر اسرائيل بود.

صدراعظم اسرائيل ميگويد در صورتي که رسماً متهم گردد، استعفي خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG