لینک های دسترسی

چين در قسمت حفاظت منابع ذروي کار ميکند، بازسازي زلزله سه سال را در بر ميگيرد.


عملۀ کمک هاي عاجل چين در حالي بمنظور حفاظت ۱۵ منبع تشعشعات که در زير مخروبه هاي زلزلۀ شديد هفتۀ گذشته مدفون است کار ميکنند، که مقامات محلي تخمين مينمايند بازسازي مناطق مصيبت ديده سه سال را در بر خواهد گرفت.

وو شيانگ چينگ معين وزارت محيط زيست چين امروز گفت که تشعشعات بطور تصادفي فرار نکرده است.

چين ميگويد همۀ تاسيسات ذروي در منطقۀ زلزله زده محفوظ است ولي وو ميگويد ۱۵ منبع تشعشعات هنوز زير مخروبه ها مدفون بوده و يا در عمارات خطرناکي قرار دارد که تخنيکرها نميتوانند داخل شوند. وو نگفت که اين منابع تشعشات چيست ولي بزرگترين تاسيسات اسلحۀ ذروي چين در ولايت زلزله زدۀ سيچوان قرار دارد.

زلزلۀ شديد و وسيع تاريخ ۱۲ مي بيش از ۵۵ هزار نفر را هلاک ساخت و تقريباً ۲۵ هزار نفر ديگر هنوز مفقودالاثر ميباشند.

اين زلزله همچنان مليون ها عمارت را تخريب کرده و بيش از پنج مليون نفر را بيخانمان ساخت.

امروز معاون والي ولايت سيچوان گفت مقامات در نظر دارند شهرها و راه هاي صدمه ديده را ظرف سه سال آينده بازسازي کنند.
XS
SM
MD
LG