لینک های دسترسی

قواي ائتلاف ايالات متحده ميگويد در جنوب افغانستان چندين شورشي کشته شد.


قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده ميگويد عساکر آن قوا در جريان تهاجمي در جنوب افغانستان چندين شورشي را کشته اند.

قواي نظامي ايالات متحده طي بيانيۀ امروزي ميگويد ديروز بر افراطيوني که در گرمسير ولايت هلمند فعاليت ميکنند، حملات هوائي را براه انداخت.

عساکر، افراطيوني را هدف قرار داده بودند که در تمويل و تسليح تندروان در منطقه دست داشتند و در جريان عمليات چندين تن آنها را کشته و شش نفر شان را دستگير کردند.

قواي پيادۀ بحريه ماۀ گذشته در گرمسير عملياتي را جهت برون راندن تندرواني براه انداخت که در منطقه عمليات ميکردند. ولايت هلمند بزرگترين مؤلد ترياک جهان و مرکز فعاليت هاي شورشيان پنداشته ميشود.

در يک انکشاف جداگانه، برنار کوشنر، وزير خارجۀ فرانسه امروز گفت کوشش نظامي يگانه راۀ حل به خشونت هاي مرتبط بطالبان در افغانستان نميباشد.

کوشنر علاوه کرد که در قسمت بازسازي و انکشاف افغانستان بايد همۀ افغان ها سهيم باشند.

XS
SM
MD
LG