لینک های دسترسی

اردوي امريکا:در تبادلات آتش سال ۲۰۰۷ اقدام عساکر قواي پيادۀ بحريه مناسب بود.


قواي نظامي ايالات متحده ميگويد عساکر قواي پيادۀ بحريه که بقتل ۱۹ نفر افغان ملکي در جريان يک حملۀ ناگهاني سال گذشته، متهم هستند، مطابق به مقررات نظامي عمل کرده بودند.

مقامات نظامي بروز جمعه گفتند که قوماندان قواي پيادۀ بحريه تصميم گرفت صاحب منصباني را که در عمليات ماۀ مارچ سال ۲۰۰۷ دست داشتند، رسماً متهم نسازد.

مقامات گفتند دگر جنرال سميويل هلند فيصله کرد که اين صاحب منصبان بعد ازانکه در ولايت ننگرهار هدف حمله قرار گرفتند، عمل مناسب نمودند.

قواي نظامي اين واقعه را يک حملۀ پيچيده خواند که طي آن يک بم گزار انتحاري موتر خود را بر کاروان وسايط ايالات متحده اصابت داد و ساير تندروان آتش گشوده، تبادلات آتش را سبب گرديدند. شاهدان عيني و پوليس افغانستان گفته اند عساکر امريکائي اهالي را کشته اند ولي مقامات ايالات متحده گفته اند که واضح نيست که اين اهالي از اثر آتش عساکر امريکائي و يا تندروان کشته شده اند.

نمايندگي ملل متحد در افغانستان بخاطر اين تصميم قواي نظامي اظهار مايوسيت کرد.

يک سخنگو گفت براي حفظ اعتماد و اطمينان مردم افغانستان به شفافيت و جوابگوئي بيشتر ضرورت است.

XS
SM
MD
LG