لینک های دسترسی

چينگراي بوطن بازگشت و سوگند ياد کرد تا موگابي را شکست بدهد.


مورگن چينگراي، رهبر مخالفين حکومت زمبابوي بوطن بازگشته و سوگند ياد کرد تا رابرت موگابي، رئيس جمهور را در دور دوم انتخابات بتاريخ ۲۷ جون شکست بدهد.

آقاي چينگراي در هراري، پايتخت زمبابوي بخبرنگاران گفت در مورد پيروزي مطمئن است ولي همچنان خواستار ناظرين و قواي حافظ صلح شد تا در قسمت تضمين انتخابات آزاد و منصفانه کمک کنند.

رهبر جنبش براي تغير ديموکراتيک امروز بعد از بتعويق انداختن بازگشتش در هفتۀ گذشته بخاطر شايعۀ يک سؤ قصد، به هراري مواصلت کرد.

حزب حاکم زانو پي اف مربوط آقاي موگابي دست داشتن در دسيسۀ قتل را تکذيب کرده است.

آقاي چينگراي امروز رابرت موگابي، رئيس جمهور زمبابوي را متهم نمود که کوشش ميکند تشکيلات احزاب مخالف را محو نمايد. حزب مخالف حکومت اتهام وارد ميکند که طرفداران موگابي بسلسلۀ کمپاين جهت تخويف فعالين، ۴۳ تن از پشتيبانان حزب مخالف را بقتل رسانيده اند.

آقاي موگابي حزب جنبش براي تغير ديموکراتيک را مسؤل موجي از خشونت هايي ميخواند که از وقت انتخابات مورد منازعۀ ماۀ مارچ باينطرف در سراسر کشور مستولي شده است.

XS
SM
MD
LG