لینک های دسترسی

تعداد تلفات زلزلۀ چين به ۶۰۰۰۰ رسيد براي يافتن کارگران معدن هنوز هم اميد وجود دارد.


تعداد تلفات زلزلۀ چين از ۶۰ هزار نفر تجاوز کرد و رو بافزايس ميباشد، اما مقامات ميگويند در قسمت يافتن کارگران يک معدن ذغال سنگ که در زلزلۀ ۱۲ مي خساره مند شد، نااميد نميباشند.

عملۀ نجات در جنوب غرب چين طي ۱۲ روز گذشته کوشش ميکنند بحد اقل ۲۴ کارگري برسند که در سه معدن زيرزميني ذغال سنگ گير مانده اند.

معاون رياست حفاظت محيط کار چين گفت مساعي نجات در گذشته براي يافتن کارگران معدن که براي مدت هاي طولاني زير زمين گير مانده بودند مؤفق بوده و در يک واقعه يک کارگر که براي ۲۱ روز مدفون بود، نجات داده شده است.

بان کي مون، منشي عمومي ملل متحد امروز از حوزۀ زلزله زده ديدن کرد. وين جياباو، صدراعظم چين طي ملاقاتي در سيچوان اعلام کرد که مرگ بيش از ۶۰ هزار نفر معلوم است و تعداد مجموعي شايد افزايش بيابد و تا ۸۰ هزار برسد.

آقاي بان از عکس العمل فوري چين باين مصيبت ستايش کرده گفت تمام جهان از چين پشتيباني ميکند.

XS
SM
MD
LG