لینک های دسترسی

ملل متحد پايگاۀ ترتيباتي را براي کمک برما در تايلند افتتاح کرد.


ملل متحد يک پايگاۀ ترتيباتي را امروز در يک ميدان هوائي در بنگکاک، پايتخت تايلند افتتاح کرد تا کمک را به کساني که از توفان بحري در برما جانو بسلامت برده اند، توزيع نمايد.

بان کي مون، منشي عمومي ملل متحد امروز صرف يک روز بعد از ملاقات با صاحب منصبان نظامي برما در مورد مساعي کمک، اين مرکز را در ميدان هوائي دان ميوينگ بنگکاک افتتاح کرد.

بروز جمعه، آقاي بان گفت رهبر ارشد برما موافقه نمود تا بکارمندان خارجي سازمان هاي کمک دهنده اجازه بدهد که بکشورش داخل شده و در توزيع مواد کمک کنند. حکومت نظامي برما به اکثر کارمندان خارجي سازمان هاي کمک دهنده اجازه نداد تا به آن کشور داخل شده و مساعي تمام عيار کمک را آغاز کنند.

در عين زمان، برما دور دوم همه پرسي را روي قانون اساسي در مناطق مصيبت زدۀ توفان نرگس داير کرده است.

حکومت نظامي اين همه پرسي را در شهر عمدۀ رنگون و مناطق دهانۀ درياي ايراوادي بتعويق افگند.

XS
SM
MD
LG