لینک های دسترسی

تلفات در خشونتهاي ضد خارجي در افریقایی جنوبی به ۱۵۰ تن رسيده است


پوليس افريقاي جنوبي گزارش ميدهد که در خشونتهاي دو هفته اي ضد خارجي ها تعداد کشته شدگان به ۱۵۰ تن رسيده است.

مامورين حکومتي ميگويند امروز يکشنبه بطور عموم وضع در کشور آرامست اما بروز شنبه در بعضي نقاط تنشهاي پراگنده اي صورت گرفته بود.

در يکي ازين حوادث يک عسکر اردو مردي را که يک زن را در منطقۀ فقير نشين شهر جوهانزبرگ مورد حمله قرار داد، با ضرب گلوله کشت.

در بعضي قسمت هاي شهر جوهانزبرگ بروز پنجشنبه عساکر اردو مستقر گرديد تا به پوليس همکاري نمايد تا از حملات ناراضيان به منازل و دکانهاي مهاجرين مقيم آنشهر جلوگيري نمايد.

قرار است ثابو امبيکي رئيس جمهور افريقاي جنوبي در مورد اين خشونت ها خطاب به ملت بيانيه اي ايراد نمايد.

رهبران ديگر افريقاي جنوبي از گذرهاي ناآرام ديدن نموده از مردم آن مناطق تقاضا نموده اند که از حملات بيشتر خود داري نمايند.

از شروع اين وقايع بتاريخ يازدهم ماه مي در بخش اسکندريۀ شهر جوهانزبرگ بيش از ۲۵ هزار نفر از منازل شان رانده شده اند.

XS
SM
MD
LG