لینک های دسترسی

چین: حدود هفتاد بند آب از اثر زلزله با خطر سقوط روبرو اند


مقامات چين هوشدار ميدهند که تقريبا هفتاد بند آب در اثر شدت زلزله مرگبار با خطر سقوط روبرو ميباشند. و درعين زمان پيشگويي هاي منتشره اوضاع جوئي از باران هاي شديد در مناطق آسيب ديده ايالت سيچوان هوشدار داده است.

وزارت منابع آبي چين بيانيه اييرا امروز يکشنبه منتشر نموده و از خطر ويراني ۶۹ بند آبي در مناطق مرکزي ايالت سيچوان اطلاع داده است.

قبلا در اوايل امروز دفتر هوا شناسي دولتي گفت که باران هاي بسيار شديد براي امشب و روز دوشنبه پيشگويي ميشود.

اين باران ها احتمال لغزش زمين را بيشتر ساخته و کار اعمار پناه گاه را براي پنج مليون نفري که منازل شانرا در ايالت سيچوان در جنوب غرب چين از دست داده اند، مختل ميسازد.

حکومت چين تعداد تلفات جاني زلزله ۱۲ ماه مي را به ۶۲هزار و شش صد و شصت چهار نفر بلند برده است و تعداد مفقودالاثر شدگان به ۲۳ هزار و هفتصد و هفتاد و پنج نفر افزايش يافته است.

وين جيا باو صدر اعظم چين بروز شنبه گفت که تعداد هلاک شدگان احتمالا از هشتاد هزار نفر بلند تر خواهد رفت.

تکان هاي شديد بعد از زلزله اصلي، هفت عشاريه نه درجه ريکتر ادامه دارد و اداره ملي سروي جغرافيايي امريکا ميگويد که امروز نيز يک تکان زلزله به اندازه پنج عشاريه هشت درجه ريکتر ايالت سيچوان را تکان داد.

مطبوعات چين ميگويد که تکان هاي بعدي حد اقل يک نفر را کشته و ۲۶۰ تن ديگر را در سيچوان زخمي ساخته است.

XS
SM
MD
LG