لینک های دسترسی

در منطقۀ شمالي قفقاز روسيه در دو واقعۀ جداگانه دو افسر عاليرتبۀ پوليس کشته شده اند


مقامات محلي در منطقۀ شمالي قفقاز روسيه گزارش داده اند که در دو واقعۀ جداگانه دو افسر عاليرتبۀ پوليس بضرب گلوله کشته شده اند.

پوليس در منطقۀ داغستان روسيه گزارش ميدهد که يک افسر مربوط تشکيلات محلي وزارت داخله صبح وقت روز يکشنبه در مهاج قلعه شهر عمدۀ داغستان توسط افراد ناشناس مسلح بقتل رسيد.

در يک حادثۀ جداگانه در منطقۀ کاباردينو بلکاريا مقامات محلي گفتند مردان مسلح يک افسر ضد جرايم را بروش شنبه هدف گلوله قرار داده بقتل رسانيد.

منطقۀ شمال قفقاز که اکثريت نفوس آن مسلمان است از سال ۱۹۹۴ به اينطرف شاهد وقايع خونبار بوده است.

XS
SM
MD
LG