لینک های دسترسی

اثر توافق پاکستان با تندروان صوبه سرحد بر ناتو و افغانستان


ناتو بر پاکستان اصرار ميورزد که از معامله اي که عساکر ناتو را با خطر مواجه ميسازد، صرفنظر کند. ناتو بر پاکستان تاکيد نموده است که از امضای موافقتنامه که عساکرش را در افغانستان به مخاطره بييافگند، احتراز نماید.

مارک ليتي نطاق ناتو به خبرنگاران در کابل بروز يکشنبه گفت پاکستان این حق و صلاحيت را دارد که موافقتنامه های را به امضا برساند، اما وي علاوه کرد که اين موافقتنامه ها نبايد تشدد را در کشور همجوار آن افغانستان، افزايش دهد.

وي گفت ناتو فعاليت هاي خود را در شرق افغانستان افزايش بخشيده است که بقول وي ميتواند به کاهش فعاليت هاي اردوي پاکستان در منطقه سرحد منجر گردد.

مامورين پاکستاني و تندروان موافقتنامه اي را براي متوقف ساختن ناآرامي ها در منطقه صوبه سرحد پاکستان به امضا رسانيده اند. اما قوماندان عاليرتبه اي طالبان پاکستاني اظهار کرده است که اين موافقتنامه بر جهاد وي در افغانستان اثري نخواهد داشت.

جنرال محمد ظاهر عظيمي نطاق وزارت دفاع افغانستان بروز يکشنبه گفت از خاک پاکستان نبايد براي کشتن مردم بيگناه افغانستان استفاده شود. وي اظهار نمود که پيمان هاي شبيه اين موافقتنامه در گذشته به تندروان پاکستان فرصت را ميسر ساخت تا عمليات تازه ايرا عليه حکومات پاکستان و افغانستان براه اندازند.

قواي افغانستان با حمايت بيش از ۶۰ هزار عسکر خارجي هر روز با تندروان طالبان اکثرا در جنوب و شرق افغانستان در نبرد هستند.

XS
SM
MD
LG