لینک های دسترسی

حزب عمده مخالف هند به پيروزی های چشمگيری روبرو گرديده است


نتايج رسمي که امروز دوشنبه منتشر گرديد نشان ميدهد که حزب مليت خواه هندوان موسوم به بهارتيا جنتا در انتخابات روز يکشنيه از جمله ۲۲۴ کرسي ۱۱۰ کرسي را براي اسامبله ايالتي کرناتکا بدست اورد.

حزب بهارتيا جنتا رقيب عمده اي حزب کانگرس است که هشتاد کرسي را بدست اورد.

راوي شنکر پرساد نطاق بهارتيا جنتا گفت که حضور چشمگير اين حزب در کرناتکا نفوذ انرا در سرتاسر جنوب هند توسعه ميبخشد.

تاکنون بهارتيا جنتا بطور عمده صرف در شمال و مرکز هند محدود بود. تحليلگران سياسي ميگويند که نتائج انتخابات به حزب بهارتيا جنتا کمک خواهد کرد براي انتخابات عمومي سال آينده اماده گردد.

انها ميگويند که ناکامي حزب کانگرس در ايالت کرناتکا يک عقب نيشيني جدي براي حزبي است که اکنون در رأس حکومت ائتلافي قرار دارد.

XS
SM
MD
LG