لینک های دسترسی

انفجار بم بر يک قطار آهن مزدحم در سري لانکا


انفجار يک بم بر يک قطار آهن مسافر بري مزدحم در سري لانکا باعث هلاکت هفت نفر و جراحات بيش از شصت نفر ديگر شد.

مامورين اردو ميگويند انفجار زماني صورت گرفت که قطار مسافر بري بسوي ايستگاه در نزديکي کولمبو در هنگام ازدحام مامورين و کارمندان نزديک ميشد.

نطاق اردو بصورت فوري مسووليت اين حمله را بدوش شورشيان تاميل افگند که از سالهاي ۱۹۸۰ به اين طرف براي بدست اوردن يک سرزمين جداگانه براي اقليت تاميل هاي انکشور ميجنگند.

جنگ از هنگاميکه حکومت رسما از آتش بس در اوايل امسال تخطي نمود، افزايش يافته است.

XS
SM
MD
LG