لینک های دسترسی

تهديد رهبران سياسي نيپال در مورد برکناري پادشاه آنکشور


رهبران سياسي در نيپال تهديد نموده اند که اگر شاه گيانندرا پس از انحلال سلطهٌ شاهي، از خارج شدن از قصر خوداري نمايد، از قوه کار گرفته خواهد شد.

اين کشور هماليائي امروز سه شنبه تغير رژيم شاهي را بيک رژيم مردمي زماني آغاز نمودند که يک اسامبلهٌ خاص جديد حلف وفاداري ياد نمود.

قرار است اعضاي اين اسامبله در جريان ملاقات اول شان به روز چهار شنبه حکومت شاهي دو صد و سي و نه سالهٌ آنکشور را منحل نمايند.

پس از مراسم حلف وفاداري ، گيانندرا ديده شد که با خانمش کومل قصر را ترک مي گفتند. معلوم نيست که آنها کجا مي رفتند، و يا اينکه آيا در مورد تقاضاي هاي ماوئيست ها براي ترک گفتن هميشگي پاسخ مي گويد يا نه.

اين اسامبله همچنان مکلف است تا پيش نويس مسودهٌ قانون اساسي جديد را طرح ريزي نمايند.

XS
SM
MD
LG