لینک های دسترسی

افراد مسلح سوماليائی يک کشتی هالندی را اختطاف نمودند


اين تازه ترين حرکت اختطاف در شاخهُ افريقا ميباشد. رايدر شپنگ، مالک کشتي مي گويد اين کشتي شام دوشنبه در خليج (آدن) در حاليکه از کينيا بصوب رومانيا در حرکت بود، اختطاف گرديد.

نه عملهٌ کشتي شامل پنج فليپيني، و چهار روسي ميباشد. در مورد تقاضاي رباينده گان و اوضاع عملهُ کشتي تا کنون معلوماتي در دست نيست.

اين کشتي تجهيزات استخراج نفت را حمل مينمايد. به روز جمعه دزدان دريائي سوماليا، يک کشتي اردني را پس از شش روز آزاد نمود.

معلوم نيست که آيا براي رهاهي اين کشتي پول پرداخته شده بود يا نه. کشتي ربائي در سوماليا بخاطر عدم حکومت مرکزي قوي معمول است.

XS
SM
MD
LG