لینک های دسترسی

اردوی پاکستان: پرويز مشرف به اين زودی ها استعفی نميدهد


قواي نظامي پاکستان اين گزارش ها را تکذيب کرده که پرويز مشرف، رئيس جمهور در شُرُف استعفي است. قواي نظامي و يک سخنگوي آقاي مشرف، هردو، استعفي قريب الوقوع او را تکذيب کردند.

يک روزنامۀ پاکستاني با مطلبي در مورد يک ملاقات نيمه شبي بين رئيس جمهور و يک جنرال ارشد نظامي، اين نظريات را دامن زده بود که آقاي مشرف در شُرُف استعفي است.

اين شايعه سبب شد که بازارهاي مالي به سطح ۱۳ ماه قبل سقوط کند. قواي نظامي ميگويد اين ملاقات بمنظور بحث روي موضوعات عادي ترتيب شده بود و ازينکه بعضي از وسايل نشراتي آنرا هيجاني ساخته، متاسف است.

در عين زمان، قواي نظامي پاکستان ميگويد جنرال اسيم بجوا، قوماندان يک واحد نخبۀ اردو، منحيث بخشي از موضوعات هميشگي از وظيفه اش بعهدۀ ديگري تبديل گرديده است.

قواي نظامي طي بيانيه اي که امروز صادر گرديد همچنان اين شايعات در وسايل نشراتي را تکذيب کرد که کوماندوهايي که براي امنيت پرويز مشرف، رئيس جمهور گماشته شده بودند، تبديل گرديده اند.

XS
SM
MD
LG