لینک های دسترسی

بم گزار انتحاری 19 عراقی را در مرکز استخدام پوليس کشت


مقامات عراقي ميگويند يک بم گزار انتحاري خودر ا در يک مرکز استخدام پوليس منفجر ساخته 19 نفر را کشته و ۱۴ تن ديگر را زخمي ساخت.

مقامات پوليس و شفاخانه در شهرک شمال غربي سنجر ميگويند ۱۴ تن از قربانيان مجلوبين جديد پوليس و دو تن ديگر صاحب منصبان پوليس بودند.

همچنان در شمال غرب عراق قواي ايالات متحده در موصل ۱۱ تندرو مظنون القاعده را دستگير کردند. يک سخنگوي نظامي ايالات متحده ميگويد چنين اظهار عقيده ميشود که يکي ازانها يک رهبر ارشد القاعده در عراق باشد.

بروز چهارشنبه، قواي نظامي ايالات متحده گفت ده شورشي مظنون شيعه را در بغداد کشته است. قواي نظامي ميگويد مظنونين ديده شده بودند که بم هاي کنار جاده را تعبيه کرده و بساير فعاليت هاي تندروان مبادرت ميورزند.

XS
SM
MD
LG