لینک های دسترسی

شرايط براي صدرا عظم اسرائيل بخاطر افتضاح فساد اداری دشوار تر شده ميرود


شرايط براي صدر اعظم اسرائيل بخاطر افتضاح فساد اداري دشوار تر شده ميرود، ولي وی هنوز هم اصرار ميورزد که مقصر نيست.

ايهود المرت صدر اعظم اسرائيل تقاضا ها براي استعفايش را پس از آنکه يک پولدار امريکائي اعتراف نمود که مقدار زياد پول براي وي داده است، ناديده ميگيرد.

مستنطقين المرت را متهم به رشوه ستائي نموده اند، ولي آقاي المرت مي گويد تا زمانيکه ثابت نگردد، بي گناه است، و مثل افتضاحات ديگر که برايش مزاحمت ايجاد کرده بود، اين بار نيز چيزي از آن بدر نخواهد شد.

موجوديت آقاي المرت به قدرت به روز چهارشنبه زماني متزلزل گرديد که ايهود بارک وزير دفاع آنکشور تقاضا نمود که وي بخاطر اتهامات فساد اداري بايد استعفا دهد.

بارک تهديد نمود که اگر صدر اعظم از وظيفه اش کنار نرود، حزب کارگر خود را از حکومت ائتلاف خارج مينمايد و انتخابات قبل از وقت را براه خواهد انداخت.

ديويد هورو وتز، سر محرر جوروسلام پوست مي گويد، در حاليکه آقاي المرت ضربه خورده است، هنوز از صحنه خارج نشده است.

"وي يک مبارز سياسي است. هر روزي که خطر آني را بي اثر ميسازد، برايش يک پيروزي است و با شناختي که ما از المرت داريم، مي کوشد اين کار را بکند."

در حاليکه افتضاح فساد اداري به ضررش تمام شده است، هنوز واضح نيست که وي از قانون سرکشي نموده باشد.

هايم کتز وکيل مدافع المرت مي گويد: "ما بايد فکر کنيم، اول اينکه آيا اين حرکت يک جرم است؟ آيا خلاف قانون است؟ و با وجود آنچه در مطبوعات ديده ايم، آيا هنوز براي رسماً متهم نمودن وي زود نيست؟"

آقاي المرت مي گويد اگر به اين کار رسماً متهم شود، استعفا ميدهد. ولي اگر احتمالاً متهم شود چند ماه را در بر خواهد گرفت، و تا آن زمان چنين معلوم ميشود که صدر اعظم مصصم است تا به وظيفه اش باقي بماند.

XS
SM
MD
LG