لینک های دسترسی

قواي امنيتي افغانستان شهر دور دست دوباره تسخير کرد.


قواي امنيتي يک شهرک دوردست را در مرکز افغانستان دوباره تسخير کرد، که تندروان طالب چند ساعت قبل بتصرف درآورده بود.

مقامات ميگويند قواي افغاني در وقت تسخير مجدد اين شهرک در ولسوالي رشيدان ولايت غزني با مقاومتي دچار نشد.

آنها ميگويند سرنوشت يک ولسوال و حد اقل هشت فرد پوليس که طالبان بروز پنجشنبه حين تسخير شهرک اسير گرفته بودند، معلوم نيست.

همچنان در غزني، قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده ميگويد در عمليات روز پنجشنبه چندين تندرو را کشته و ۱۶ تن ديگر را دستگير نموده است.

در يک واقعۀ جداگانه، قواي نظامي ميگويد يک عسکر قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده در نزديک شهر غربي فراه کشته شد. قواي نظامي جزئيات بيشتر، بشمول مليت عسکر را افشا نکرده است.

در روزهاي اخير در ولايت فراه در سرحد ايران جنگ هاي پيوسته اي جريان داشت.

XS
SM
MD
LG