لینک های دسترسی

رئيس سي آي اي ميگويد امريکا در مبارزه عليۀ القاعده پيشرفت کرده است.


رئيس ادارۀ استخبارات مرکزي ايالات متحده ميگويد القاعده نفوذ خود را در شرق ميانه از دست ميدهد و در ساير نقاط جهان در حالت تدافعي قرار دارد.

مايکل هيدن بروزنامۀ واشنگتن پوست گفت که اسامه بن لادن، رهبر القاعده قابليت استفاده از جنگ عراق را براي استخدام اعضاي بيشتر از دست ميدهد. يک مطالعۀ دو سال قبل CIA استنتاج کرده بود که جنگ عراق يک وسيلۀ تبليغات و بازاريابي براي آن گروۀ دهشت افگني گرديده بود.

هيدن هشدار داد که القاعده هنوز هم يک خطر جديست ولي يک شکست تقريبا استراتيژيک را در عراق و عربستان سعودي متحمل گرديده است. او گفت اين گروۀ دهشت افگني با شکست مفکوروي مواجه شده زيرا قسمت زياد جهان اسلام شکل افراطي اسلام آن سازمان را رد ميکنند.

رئيس استخبارات ايالات متحده همچنان گفت عليۀ پناه گاۀ مظنون اين شبکۀ دهشت افگني در مناطق خارج حيطۀ نظم و قانون در امتداد سرحد افغانستان و پاکستان نيز پيروزي هائي بميان آمده است.

هيدن گفت ايران به پيشرفت در عراق صدمه وارد ميکند و ميگويد که مشي حکومت ايران که توسط مقامات عالي حکومت منظور گرديده اين است که در قسمت قتل امريکائيان و قواي ساير کشورهاي ائتلاف تسهيلات فراهم گردد.

XS
SM
MD
LG