لینک های دسترسی

مقام ايالات متحده ميگويد مانع شدن کمک بقيمت جان هزاران نفر تمام ميشود.


ايالات متحده ميگويد ممانعت کمک بين المللي توسط حکومت برما، بقيمت جان ده ها هزار نفر تمام شده است.

رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده امروز در يک کنفرانس امنيتي در سنگاپور اتهام وارد کرد که برما به ايالات متحده اجازه نداده تا تدارکات را به مصيبت رسيدگان توفان بحري نرگس تحويل دهد. او گفت اندونيزيا و بنگلاديش براي کمک هاي مشابهي در قبال مصايب طبيعي باين کشتي ها و طيارات اجازه داده بودند.

اين تبصره ها در قبال گزارش هاي روز جمعه بعمل آمد که حکومت نظامي برما مصيبت رسيدگان توفان بحري تاريخ سوم ماۀ مي را مجبور ميسازد کمپ هاي پناه گزينان را ترک کرده و بقريه هاي مخروبۀ شان بازگردند.

شاهدان عيني ميگويند براي مصيبت رسيدگان بجزء چوب هاي بانس و ترپال چيز ديگري داده نشده است تا منازل شان را دوباره اعمار کنند.

در عين زمان، سازمان کار و کارگر ملل متحد اظهار نگراني کرده که دستۀ حکمروايان نظامي برما براي بازسازي مناطقي که از ناحيۀ توفان خساره ديده از بيگار استفاده ميکند.

اين سازمان خواستار توجۀ بيشتر براي جلوگيري ترويج ناخودآگاۀ کار اطفال و ساير تخطي ها از حقوق بشر در مساعي کمک گرديد.

XS
SM
MD
LG