لینک های دسترسی

ايران: حق غني سازي يورانيم مورد مذاکره قرار نميگيرد.


ايران ميگويد موضوع متوقف ساختن پروگرام غني سازي يورانيم، مورد مذاکره نميباشد.

غلام حسين الهام، سخنگوي حکومت ايران در پاسخ بيک گزارش تازۀ ادارۀ بين المللي انرژي ذروي گفت اين عمليه براي پروگرام ذروي ايران اهميت فوق العاده زياد دارد.

اين گزارش مشعر است که تهران براي رد اتهامات غرب مبني بر کوشش جهت توليد اسلحۀ ذروي مدارک کافي ارائه نکرده است.

انتظار ميرود هاڤير سولانا، رئيس مشي خارجي اتحاديۀ اروپائي بزودي از ايران ديدن کند تا يک محمولۀ جديد مشوق ها را بمنظور ترغيب ايران براي متوقف ساختن غني سازي يورانيم، تسليم نمايد.

اين محموله را آلمان و پنج عضو دائمي شوراي امنيت ملل متحد که شامل ايالات متحده، برتانيه، فرانسه، روسيه و چين است، تسويد کرده اند.

شوراي امنيت تا بحال بخاطر امتناع ايران از متوقف ساختن غني سازي يورانيم، سه دسته تعزيرات را بر ايران وضع کرده است. از عمليۀ غني سازي يورانيم ميتوان براي توليد اسلحۀ ذروي استفاده کرد.

XS
SM
MD
LG