لینک های دسترسی

پوتين: ايران در صدد اعمار اسلحۀ ذروي نيست.


ولاديمير پوتين، صدراعظم روسيه ميگويد ايران کوشش نميکند اسلحۀ ذروي بدست آورد ولي تهران بايد اين موضوع را بجامعۀ جهاني ثابت سازد.

آقاي پوتين، طي مصاحبه اي که امروز در روزنامۀ لهُ موند منتشر شد گفت پروگرام غني سازي يورانيم تهران مغاير قانون نيست. اما او گفت ايران در يک محل ناآرامي واقع است و نبايد همسايگان خود را عصباني سازد.

آقاي پوتين در جريان سفر دورزۀ هفتۀ جاري اش به پاريس همچنان گفت روسيه با اينکه ايران يک قدرت ذروي شود مخالف است.

کشورهاي غربي، بشمول ايالات متحده و فرانسه ايران را متهم ساخته اند که در صدد اعمار اسلحۀ ذروي تحت سرپوش يک پروگرام ذروي ملکي ميباشد.

قبلاً در طول هفته ادارۀ بين المللي انرژي ذروي گفته بود ايران هنوز از هم از ارائۀ اطلاعات در مورد مساعي ادعا شده براي توليد کلاهک امتناع ميورزد و از تقاضاهاي ملل متحد جهت متوقف ساختن غني سازي يورانيم سرپيچي ميکند.

XS
SM
MD
LG