لینک های دسترسی

تقاضاي رئيس ادارۀ بين المللي انرژي ذروي از ايران براي اعلام کامل ذروي


ادارۀ بين المللي انرژي ذروي يک ملاقات پنج روزه را در ويانا آغاز نموده تا فعاليت هاي ذروي ايران و سوء ظن ها در مورد احتمال تلاش مخفيانه سوريه براي اعمار يک کورۀ ذروي را بررسي نمايد.

ايران اصرار ميورزد که پروگرام ذروي آنکشور صلح آميز است و ميگويد که گزارش انتقادي اخير ادارۀ بين المللي انرژي اتمي ميتواند همکاري آنکشور را با اين ادارۀ پاسبان ذروي ملل متحد محدود سازد.

گزارش ادارۀ بين المللي انرژي ذروي که هفتۀ گذشته به نشر رسيد ميگويد که ايران شواهد کافي را براي رد ادعاي مربوط به تلاش آنکشور در راه انکشاف اسلحۀ ذروي ارائه نکرده است.

محمد البرادعي رئيس ادارۀ ناظر درامور ذروي ملل متحد همچنان در ملاقات روز دوشنبه از اسرائيل و امريکا بخاطر شريک نساختن اطلاعات استخباراتي در مورد کورۀ ذروي ادعا شدۀ سوريه و حمله بر اين محل قبل از تفتيش آن توسط اداره انرژي ذروي ملل متحد انتقاد نموده است.

XS
SM
MD
LG