لینک های دسترسی

آماده گی کانديدان دیمکرات رياست جمهوری امريکا برای انتخابات نهايی درون حزبی


سناتور هلري کلنتن و بارک اوباما از حزب دموکرات براي دو انتخابات نهايي درون حزبي در مبارزۀ شان جهت کسب نامزدي حزب براي احراز کرسي رياست جمهوري تلاش شانرا سريعتر ساخته اند.

خانم کلنتن بروز يکشنبه با يک اکثريت قاطع در انتخابات مقدماتي پورتوريکا برنده شد اما وي هنوز هم از نظر شمار نماينده گان لازم براي کسب نامزدي حزب از بارک اوباما عقب است.

سناتور اوباما جهت رسيدن به شمار لازم ۲۱۱۸ نماينده براي کسبنامزدي حزب به حمايت ۵۰ نمايندۀ ديگر ضرورت دارد.

مبارزۀ انتخاباتي اوباما اطمينان دارد که بتواند الي اخير اين هفته که دو ايالت غربي داکوتاي جنوبي و مانتانا آخرين انتخابات مقدماتي را بروز سه شنبه براه مياندازند، همراه با بعضي از نماينده گان فوق العادۀ حزب که تاهنوز تعهد نکرده اند، راي مورد ضرورت را بدست آورد.

کلنتن و اوباما براي کسب نامزدي حزب دموکرات براي انتخابات رياست جمهوري ماه نومبر مبارزه ميکنند.

XS
SM
MD
LG