لینک های دسترسی

ملاقات صدر اعظم در حال مبارزۀ اسرائيل با محمود عباس


قرار است ايهود اولمرت صدر اعظم اسرائيل امروز دوشنبه قبل از آغاز سفر سه روزه اش به ايالات متحده امريکا با محمود عباس رئيس ادارۀ فلسطيني ملاقات کند.

اين ملاقات در حالي صورت ميگيرد که اسرائيل اعلان نمود که قصد دارد حدود ۹۰۰ مسکونۀ جديد را در بخش شرقي مورد مناقشۀ بيت المقدس اعمار کند.

اين اقدام از طرف فلسطيني ها منحيث يک مانع در راه صلح تقبيح گرديده است. دو رهبر در ماه نومبر گذشته مذاکرات شانرا از سر گرفتند اما پيشرفت در زمينه بطي بوده است.

اين مذاکرات شايد در ميان تقاضا هاي فزاينده در اسرائيل براي کناره گيري آقاي اولمرت بخاطر ادعا هاي فساد اداري شديداً متأثر گردد.

مامورين حزب بر سر اقتدار کاديمه اسرائيل بروز جمعه گفته اند که آنها در ميان افتضاح فزاينده جهت دريافت جانشيني براي آقاي اولمرت آماده گي ميگيرند.

آقاي اولمرت تقاضا براي کناره گيري اشرا روي اين ادعا ها رد نموده که گويا وي رشوه هايي را از يک تجار امريکايي پذيرفته است

XS
SM
MD
LG