لینک های دسترسی

اوباما - احتمال کسب نامزدی رياست جمهوری امریکا


در حالي که راي دهندگان در دو ايالت باقي ماندۀ ايالات متحده بپاي صندوقهاي راي ميروند، سناتور براک اوباما کانديد اميدواربراي بدست آوردن نامزدي حزب مربوطش، با داشتن تعداد بيشتر نمايندگان به نامزدي نزديکتر ميشود.

اوباما در تعداد نمانيدگان از رقيبش سناتور هلري کلنتن پيشي دارد و توقع برده ميشود که اين رهبري اش را بعد از انتخابات مقدماتي امروزي در دو ايالت مرکزي داکوتاي جنوبي ومونتانا درخشنده تر سازد.

در حاليکه فقط روي ۳۱ نمايندۀ وعده داده شده رقابت ميشود ، نتيجۀ نهايي توسط نمايندگان فوق العاده « سوپر دليگيتس» تصميم گرفته خواهد شد.

نماينده گان فوق العاده يا سوپر ديليگيتس از مامورين ومقامات انتخاب شدۀ تشکيل شده که درجلسۀ حزبي ماه آگست حزب دموکرات آزاد اند بهر کانديدي که ميل داشته باشند راي بدهند.

يک نظر پرسي توسط آژانس اسوشيتدپرس امروز ازمامورين کلنتن نقل قول کرده که بانوي اول سابق امشب اذعان خواهد داشت که اوباما تعداد نمانيدگاني را که براي بدست آوردن نامزدي ضرورت بود، بدست آورده است.

اما تيري مکاليڤ رئيس مبازرات انتخاباتي خانم کلنتن به تلويزيون سي ان ان گفت که اين گزارش ها نادرست است ورقابت دوام دارد.

اوباما در نظر دارد امشب طي يک راه پيمايي در ايالت غربي مينيسوتا رسماً مبارزۀ اشرا براي انتخابات عمومي در برابر سناتور جان مک کين نامزد احتمالي جمهوريخواه براي احراز کرسي رياست جمهوري آغاز کند.

XS
SM
MD
LG