لینک های دسترسی

صدر اعظم اسرائيل براي انجام يک سفر سه روز در واشنگتن


ايهود اولمرت صدر اعظم اسرائيل براي انجام يک سفر سه روزه که تحت شعاع اتهامات افتضاح فساد اداري در کشورش قراردارد، به واشنگتن مواصلت کرد.

قرار است آقاي اولمرت امروز سه شنبه با خانم کاندليزا رايس، وزير خارجه و رهبران گروه طرفدار اسرائيل ملاقات هايي داشته باشد.

وي بروز چهارشنبه با رئيس جمهور بش ملاقات خواهد کرد. انتظار ميرود که رهبر اسرائيل مساعي صلح اسرائيل و فلسطيني ها و پروگرام ذروي ايران را مورد بحث قرار دهد.

روزنامه هاي اسرائيلي گزارش داده اند که آقاي اولمرت از ايالات متحده در بارۀ دستيابي به يک سيستم پيشرفتۀ رادار و طيارات جديد تقاضا خواهد کرد.

اين بازديد شايد آخرين سفر اولمرت به ايالات متحده باشد.

از اولمرت بخاطر اتهاماتي که گويا از يک سرمايه دار امريکايي رشوت گرفته تحقيقات شده است. آقاي اولمرت در خواستهاي استعفي از عهده اش را بخاطر اين افتضاح رد کرده است.

XS
SM
MD
LG