لینک های دسترسی

'افغانها خود میتوانند کشور شانرا انکشاف دهند و  حل دشواری ها، به خود آنها تعلق میگیرد'


يک مقام ارشد بانک جهاني مي گويد، آن بانک براي اعمار يک افغانستان مرفه وباثبات متعهد است. اما مردم بايد در مبارزه با فساد اداري و بهبود خدمات سهم گيرند.

نگزي او کونجو آي ويلا رئيس اداري بانک جهاني سفر سه روزه اش به افغانستان را بپايان رسانيد که در جريان آن با حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان و وزراي کابينه وجامعۀ کشور هاي کمک دهنده ملاقات نمود.

وي با نشر بيانيۀ امروز سه شنبه گفت که در افغانستان در مدت زمان کوتاه دستاورد هاي زيادي بميان آمده است، او از جامعۀ بين المللي تقاضا کرد تا از افغانستان در ساحۀ انکشاف و پيشرفت حمايت کند.

وي گفت اما خود افغانها خواهند توانست کشور شانرا انکشاف دهند و به خود افغانها مربوط است که مسايل دشوار حل ساخته و اعمار موسسات را خود انجام داده و با فساد اداري مبارزه نمایند. و خدمات را به افراد عادي افغان فراهم نمايند.

او کونجو آي ويلا، قبل از کنفرانس بين المللي کشور هاي کمک دهنده براي افغانستان که روز ۱۲ جون در پاريس داير خواهد شد، به افغانستان مسافرت کرده است.

XS
SM
MD
LG