لینک های دسترسی

'۵ تا ده فيصد' مردم در دوره حيات خود از افسرده گی رنج ميبريند


کمتر از يک بر سوم آنهاييکه مصاب به تکلیف افسرده گي اند، از مراقبت مناسبي بهره مند نميشوند. در ايالات متحده امريکا بيش از ۲۱ مليون نفر از افسرده گي رنج ميبرند.

براي مليون ها نفر تداوي موثريت ندارد. اکنون داکتران يک تخنيک تجربوي را آزمايش ميکنند که اميد هاي را در تداوي بعضي از واقعات مشکل افسرده گي نشان ميدهد.

افسرده گي چيزي فراتر از احساس دقيت است. مايکل مک کي، روانشناس از کلينيک کليڤ لند در اوهايو ميگويدف يکي از اعراض اساسي افسرده گي مشکل در تمرکز فکري، ضعف خاطره یا یاد فراموشی، توجه و تعقیب آنچه ميخواهيم انجام دهيم، ميباشد.

اين مرض بطور وصفي افراد پايانتر از سن ۴۵ ساله را که در مولد ترين دورۀ سني شان قرار ميداشته باشند مصاب ميسازد. ولی افسرده گي ميتواند در هر سني بوجود آيد.

داکتر علي رضايي، متخصص تکالیف روانی، از جریانات برقی مولد نبض، براي تغير حالت روانی مريضان، استفاده ميکند. او ميگويد با تطبيق جريان برق، ما ميتوانيم بخش های مختلف مغز را توقف دهيم و يا بخش هاي مختلفه آنرا فعال سازيم.

نبض های برقی بسيار خفيف بوده و مريض آنرا حس نمي کند. و عمليه در حالي اجرا ميشود که مريض بيدار، بی حس، ولی خود را خوشوقت تر میباشد.

دکتوران اله تولید کننده نبض را در تحت جلد سينۀ مریض نصب میکنند. نبض های تولید شده مریض را از افسردگی دور نگهمیدارد.

XS
SM
MD
LG