لینک های دسترسی

عفو بين المللي: حکومت برما مصيبت رسيدگان توفان را اخراج ميکند


عفو بين المللي ميگويد حکومت نظامي برما بعضي از مصيبت رسيدگان توفان بحري نرگس را از پناه گاه هاي مؤقتي شان اخراج ميکند.

يک گزارش اين سازمان مدافع حقوق بشر مقيم لندن حاکيست که حکومت نظامي برما مردم را مجبور ميسازد بخانه هاي شان بازگردند، ولوکه خانه هاي شان منهدم هم شده باشد.

اين گزارش حد اقل ۳۰ واقعه را مشخصاً ياد ميکند که مردم اخراج شده اند ولي مقامات آن سازمان ميگويند تعداد واقعي آن شايد بمراتب بيشتر باشد.

عفو بين المللي همچنان ميگويد اعضاي قواي نظامي برما مردم را مجبور ميسازد براي بدست آوردن کمک مواد غذائي کار بکنند.

توفان بحري بتاريخ دوم مي در منطقۀ دهانۀ درياي ايراوادي ۷۸ هزار نفر را هلاک و ۵۶ هزار نفر را مفقودالاثر ساخت.

ملل متحد ميگويد از وقت بروز توفان باينطرف، ۵۵۰ هزار نفر در پناه گاه هاي مؤقتي زندگي ميکنند. بيش از دو مليون نفري که جان بسلامت برده اند، محتاج کمک هستند ولي ملل متحد تخمين ميکند که مناصفۀ آنها هنوز هم کمک دريافت نکرده اند.

XS
SM
MD
LG