لینک های دسترسی

از روز جهانی محیط زیست در کابل تجلیل به عمل آمد


این روز در کابل با مسابقه رسامی اطفال گرامی داشته شد. پنجم جون برابر است با روز جهانی محیط زیست که در مناطق مختلف دنیا از آن تجلیل میشود.

امروز در کابل نیز محافل جداگانه برگزار شده بود اما دفتر محیط زیست ملل متحد با همکاری ریاست محیط زیست افغانستان مسابقه رسامی را که در آن ۳۴ طفل از مناطق مختلف کشور شرکت نموده بودند.

تعدادی از این اطفال شرکت کننده گنگ ها و نا شنوایان بودند که تصاویر جالب از طبیعت رسم مینمودند.

به گفته برگذار کنندگان این مسابقه هدف اساسی این برنامه اینست که اطفال آینده سازان هستند و در بهبود محیط زیست نقش بسزای دارند.

این مسابقه که در باغ بابر راه اندازی شده بود، در ختم آن برای برندگان مقام های اول دوم وسوم جوایزی نیز توزیع گردید.

این روز در کابل در حالی گرامی داشته میشود که روز به روز آلودگی محیط زیست این شهر افزایش قابل توجهی میابد.

XS
SM
MD
LG