لینک های دسترسی

اولمرت احتمال يک حملۀ عمدۀ نظامي بر غزه را مطرح کرده است.


ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل بار ديگر احتمال يک عمليات عمده در باريکۀ غزۀ تحت کنترول حماس را، مطرح نموده است.

آقاي اولمرت امروز در اسرائيل بخبرنگاران گفت که کشورش بسوي استفاده از اقدامات شديد نظامي در مقابله با شليک راکت از فراز سرحد توسط تندروان فلسطيني غزه، در حرکت است.

او گفت عدم نيل بيک آتش بس در غزه بعد از ماه ها ميانجي گري مصر، تهاجم بر قلمرو را محتمل تر ساخته است.

صدراعظم اسرائيل يک روز بعد از حملۀ هاوان تندروان حماس بر يک مزرعۀ اشتراکي در جنوب اسرائيل که باعث قتل يک نفر شد، صحبت ميکرد. اين دومين بار طي دو هفتۀ گذشته بود که يک ساکن مزرعۀ اشتراکي توسط راکت فلسطينيان کشته ميشد.

در خشونت هاي امروزي، مقامات حماس گفتند يکي از جنگجويان در جريان حملۀ اردوي اسرائيل بر باريکۀ غزه کشته شد. يک سخنگوي نظامي اسرائيل گفت درين تصادمات يک عسکر مجروح شد.

XS
SM
MD
LG